Poczta Polska zamawia usługi sieci WAN. Kontrakt zostanie podpisany na 9 miesięcy. W opcji jest możliwość jego przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

W przetargu ogłoszonym w kwietniu br. na realizację zamówienia poczta zamierza przeznaczyć ponad 45 mln zł (45 753 907,77 zł brutto).

Wpłynęła tylko jedna oferta, która opiewa na wyższą kwotę niż założony budżet

Czym zajmie się wykonawca

Wybrana firma będzie świadczyć usługi transmisji danych w sieci WAN_PP pomiędzy lokalizacjami wskazanymi przez operatora, ze względu na dostarczane łącze pogrupowanymi w 8 kategoriach.

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do świadczenia usługi w sposób ciągły (24 godz. na dobę), zapewnienia dostępu do systemu monitorowania, dostępu do obsługi technicznej sieci, całodobowego wsparcia technicznego, monitorowania sieci WAN w danej lokalizacji 24 godz. na dobę.

Zestawiona usługa WAN zostanie udostępniona Poczcie Polskiej za pośrednictwem portów dostępowych 100Base–T lub 1000Base–T za pomocą wtyku RJ45 na urządzeniu CE wykonawcy. Dla kategorii T0 zestawiona usługa IP VPN, na każdym routerze CE, zostanie udostępniona zamawiającemu za pośrednictwem dwóch portów dostępowych 1000Base–T.

W kategorii T0, gdzie wymagana jest największa przepustowość, prędkość łącza podstawowego powinna wynosić 1000 Mb/s, a zapasowego również 1000 Mb/s.