Fiskus inwestuje w backup. Centrum Informatyki Resortu Finansów rozstrzygnęło przetarg na rozbudowę infrastruktury systemu składowania danych dla centralnego systemu kopii zapasowych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanych przez CIRF dwóch macierzy dyskowych Hitachi VSP G800. Jedna działa w informatycznym centrum ministerstwa w Radomiu, a druga w NBP.

Jedyną ofertę złożyło Wasko o wartości 13,5 mln zł (w tym 5,4 mln zł zamówienia podstawowego oraz 8,2 mln zł w opcji). CIRF zdecydował się na wybór tego wykonawcy.

W zamówieniu podstawowym macierz w ośrodku w Radomiu zostanie rozbudowana o 1500 TiB netto w oparciu o nośniki NL-SAS. Zamówienie obejmuje także rozbudowę o funkcjonalność obsługi protokołów plikowych (funkcjonalność NAS) oraz zwiększenie wydajności systemu składowania danych.

Co do drugiej macierzy, tej w warszawskim NBP, to potrzebna jest rozbudowa o funkcjonalność obsługi protokołów plikowych (funkcjonalność NAS).

Wymagana jest gwarancja producenta na minimum 59 miesięcy (blisko 5 lat) w trybie 24/7, niezależnie dla każdej z 2 macierzy.

Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi do 80 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Z kolei opcja obejmuje m.in. rozbudowę z pomocą nośników NL-SAS pierwszej macierzy o kolejne 1500 TiB, a drugiej o 500 TiB.