Nowy termin wdrożenia mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT wpisano do projektu ustawy, którym zajęli się posłowie. Zmianę uzasadniono tym, że projekt trafił do Sejmu zbyt późno (rząd przyjął go w końcu grudnia), aby przepisy weszły w życie 1 kwietnia br., tak jak dotychczas planowano. To kolejna zmiana. W pierwotnym projekcie odwrócony VAT miał obowiązywać od 1 stycznia br. (zrezygnowano z tego terminu w końcu ub.r.).

Na początku lutego odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie. Posłowie zajmą się nowymi przepisami ponownie podczas posiedzenia rozpoczynającego się 18 lutego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo zamówień publicznych zakłada rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (odprowadza go nie sprzedawca, lecz nabywca towaru) m.in. na telefony komórkowe (w tym smartfony), notebooki, laptopy (projekt wymienia obie te nazwy komputerów przenośnych), tablety i konsole do gier wideo. Nowa reguła ma objąć każdą „jednolitą gospodarczo transakcję” wymienionymi produktami, która przekroczy wartość 20 tys. zł netto. Aby można było zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia, nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT.

Wprowadzenie nowych przepisów ma zapobiec wyłudzeniom podatku VAT w handlu elektroniką. Resort finansów szacuje, że od 2011 r. suma nadużyć w tej branży może sięgać 3 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że karuzele mające na celu przestępstwa podatkowe będą kręcić się w najlepsze dłużej, niż przypuszczano.