Jak informuje resort finansów, przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów na dzień 1 kwietnia 2015 r. ma zapewnić vacatio legis, czyli czas na dostosowanie się podatników do proponowanych zmian. Obecnie projekt ustawy, która ma wprowadzić nowe instrumenty do walki oszustwami podatkowymi (UD186 – zmieni zapisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz prawo zamówień publicznych) poszedł do ponownych konsultacji. Termin zgłaszania uwag upływa 21 listopada br.

Najważniejsze projektowane zapisy obejmują wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT-u (podatek rozlicza nabywca, a nie sprzedawca) m.in. na telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. W projekcie skierowanym do ponownych konsultacji wprowadzono limit transakcyjny dotyczący odwrotnego VAT-u – 20 tys. zł netto dla „jednolitej gospodarczo transakcji”, co według resortu finansów ma wyeliminować wątpliwości związane z proponowanym wcześniej dziennym limitem. Zrezygnowano również m.in. z wprowadzania zmian przewidujących wygaszanie z dniem 1 lipca 2015 r. interpretacji indywidualnych dotyczących obliczenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności podlegającej opodatkowaniu.