Andrzej Sobol był wiceprezesem ABC Daty od 7 lutego 2008 r. Do zarządu powołano Michała Rumińskiego (na kolejną kadencję) oraz Wojciecha Łastowieckiego (obejmie obowiązki 1 kwietnia). Będzie on odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Grupy ABC Data, czyli przejmie obowiązki Andrzeja Sobola.

Po piątkowych zmianach skład zarządu spółki przedstawia się następująco: Marek Sadowski – prezes, Wojciech Łastowiecki (od 1.04) i Michał Rumiński – członkowie.

Wojciech Łastowiecki ostatnio (od 2008 r.) pełnił funkcję dyrektora regionalnego w Seagate, odpowiedzialnego za sprzedaż w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz na Bałkanach. Od 1999 do 2008 r. Wojciech Łastowiecki był Business Unit Managerem w ABC Dacie – kierował grupą PM-ów zajmujących się zakupami, sprzedażą i marketingiem podzespołów komputerowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W latach 1998-1999 zajmował stanowisko Import Managera w Inwarze, odpowiadając za import komponentów do produkcji komputerów, przygotowanie przetargów i realizację kontraktów z dostawcami.