Badanie przeprowadzone przez IDC wykazało również znaczące różnice w różnych regionach geograficznych. I tak, nabywcy technologii w Ameryce Północnej wskazali systemy finansowe i operacyjne jako najbardziej prawdopodobny obszar użycia GenAI, ale ich odpowiednicy w Europie Zachodniej wskazali sferę podejmowania decyzji technologicznych przez IT i linie biznesowe (LOB). W regionie Azji i Pacyfiku respondenci ankiety uznali, że GenAI najbardziej wpłynie na zaangażowanie, doświadczenie i wsparcie klienta.

– Badanie potwierdza, to że zastosowanie GenAI w różnych obszarach biznesowych będzie duże, wpływając na konkurencyjność i modele biznesowe. Badanie pokazuje także to, że prawdziwym potencjałem GenAI jest jej zdolność do przetwarzania, rozumienia i wyciągania wartości z szerokiego zakresu źródeł danych. To właśnie ta zdolność pozwala na integrowanie i wykorzystywanie modeli i aplikacji GenAI w tak wielu różnych procesach biznesowych i przepływach pracy związanych z klientami – mówi Matt Acaro, dyrektor ds. badań nad narzędziami i technologiami sztucznej inteligencji w IDC.

Oprócz trzech obszarów biznesowych, które zostały uznane za najbardziej podatne na wpływ GenAI, ankieta uwzględniała również cztery inne: pozyskiwanie klientów i sprzedaż; projektowanie i rozwój produktów; podejmowanie decyzji opartych na danych; oraz pozyskiwanie talentów i zatrudnienie. Okazuje się, że pozyskiwanie klientów i sprzedaż oraz pozyskiwanie talentów i zatrudnienie zostały uznane za dwa obszary biznesowe najmniej podatne na wpływ GenAI.