Według większości badanych, optymalna opłata za wynajem terminala powinna mieścić się w przedziale 40-90 zł, a poziom 130 zł jest dla nich trudny do zaakceptowania. Tymczasem średni deklarowany koszt utrzymania terminala wynosił w ubiegłym roku 127 zł w skali miesiąca i wahał się od 125 zł w średnich miastach, do 133 zł na wsiach.

Receptą na przełamanie oporu drobnych przedsiębiorców przed obrotem bezgotówkowym miała być obniżka stawek interchange z ok. 1,7-1,8 proc. w roku 2012 do ok. 1,2-1,3 proc. w 2013 r. (docelowo mają spaść jeszcze niżej). Okazuje się jednak, że redukcja opłat nie zmniejszyła kosztów większości resellerów – 86 proc. wynajmowało terminale w oparciu o te same umowy z dostawcami, co rok wcześniej. Czyli sprzedawcy nie odnoszą żadnych korzyści ze zmian, a taka była intencja ustawowego wprowadzenia obniżek w ub.r. (wcześniej przez lata nie udawało się uregulować tej kwestii, polscy resellerzy płacili najwyższe prowizje za transakcje kartami w UE).

Nic dziwnego, że drobni sprzedawcy nadal chętniej przyjmują gotówkę. W 2013 roku odpowiadała ona za 70 proc. obrotu w badanych firmach. Wśród głównych barier w rozwoju transakcji bezgotówkowych firmy wymieniają brak potrzeby posiadania terminala (47 proc.) oraz niechęć klientów do tej formy płatności (19 proc.).

Badanie dostarcza również ciekawych wniosków na temat motywacji przedsiębiorców do wdrażania płatności bezgotówkowych. Spośród badanych firm, które nie oferują tego typu transakcji, 22 proc. chce je wprowadzić, a duża ich część jest skłonna rozważyć taką możliwość. Przedsiębiorcy uzależniają jednak tę decyzję nie tyle od kosztów, co od zainteresowania klientów (42 proc.), spodziewanego ułatwienia w prowadzeniu biznesu (29 proc.) oraz możliwości rozwoju firmy (22 proc.).

Mimo różnych deklarowanych powodów braku zainteresowania przedsiębiorców płatnościami kartowymi, szczególnie istotny dla rozwoju rynku może być fakt, że 64 proc. mikro i małych firm nigdy nie spotkało się z ofertą wynajmu terminala. 

– Pomimo znaczącej obniżki opłat interchange wciąż niemal co piąty polski przedsiębiorca nie inwestuje w terminal ze względu na wysokie koszty prowizji z tego tytułu. Zdecydowana większość małych firm w ogóle nie odczuła niższych opłat w prowadzeniu działalności, a koszt utrzymania terminala pozostaje na poziomie, który jest dla nich trudny do zaakceptowania – komentuje Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
 
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 mikro i małych przedsiębiorstw usługowych i handlowych. Wywiady zrealizowane metodą CATI (telefoniczne wspomagane komputerowo).