DM BOŚ podtrzymał rekomendację „kupuj” dla Actionu, jendak obniżył cenę docelową akcji spółki z 22,60 zł do 20,60 zł. Na zakończenie notowań na GPW w dniu 10 czerwca br. za papiery firmy z Zamienia płacono 11,70 zł.

„Action osiągnął ponadprzeciętną rentowność na tle branży” – zapewnia DM BOŚ.

Skorygowany zysk na akcję w 2021 r. wzrósł o 107 proc. wobec 2020 r. (do 3 zł). Zysk netto sięgnął 100,9 mln zł (skorygowany 59,7 mln zł).

Marża zniweluje rosnące koszty

Analityk wskazuje na utrzymującą się wysoką marżę spółki (8,81 proc. w I kw. 2022 r.), która jego zdaniem wraz z dźwignią operacyjną zniweluje wpływ rosnących kosztów. W efekcie można spodziewać się, że Action w 2022 r. utrzyma poziom skorygowanych zysków z 2021 r.

Co podtrzyma dobre marże

Marży brutto na sprzedaży Actionu pomoże według raportu rosnący udział sprzedaży B2C, który powinien wynieść 10 proc. na koniec 2022 r. i zmiana miksu sprzedażowego (np. rosnący udział karm z 6-7 proc. obecnie do 10 proc. na koniec 2022 r.).

Zagranica, e-commerce, popyt na IT zwiększą sprzedaż Actionu

Oczekiwany jest wzrost przychodów spółki w całym 2022 r. (w I kw. br. wyniósł 5 proc.), pomimo wysokiej bazy z ub.r.

Zdaniem DM BOŚ coraz większej sprzedaży Actionu powinna sprzyjać ekspansja geograficzna (obecnie ponad 60 proc. obrotów grupa osiąga za granicą), wchodzenie na nowe platformy e-commerce (Action planuje wejście na 1 nową platformę co kwartał, obecnie jest m.in. na Allegro, Shopee, Mall) i rozbudowa portfolio produktów spoza IT.

W ocenie DM BOŚ firmie z Zamienia pomoże też popyt na sprzęt IT (obecnie to ok. połowy obrotów) po pandemii i rozwój własnych marek.

Zarząd liczy na wzrost przychodów o 5 – 10 proc. w 2022 r.

„Zarząd spółki ocenia, że po relatywnie słabszym kwietniu (spadek przychodów o 3 proc. r/r) oraz lepszym
maju (wzrost przychodów o 6 proc. r/r) przychody Action w czerwcu powinny zachowywać się również
lepiej r/r, a tegoroczny cel wzrostu przychodów w przedziale 5-10 proc. został podtrzymany”
– twierdzi DM BOŚ.

Jak zaznacza dom maklerski, kluczowy dla realizacji celu na cały rok będzie mocny IV kw.

„Pomimo realizacji harmonogramu spłaty zobowiązań, Action nie widzi ryzyka niedoboru finansowania, który uniemożliwiłby mu realizację sezonowo wzmożonej sprzedaży w IV kw. 2022 r.” – twierdzi DM BOŚ.

Do 31 marca br. Action spłacił 86,3 mln zł zobowiązań układowych. Pozostało mu 106,6 mln zł.

„Oczekując solidnych wyników w kolejnych kwartałach utrzymujemy również krótkoterminową relatywną rekomendację przeważaj dla walorów spółki” – oznajmia biuro maklerskie.

Prognoza: 2,46 mld zł przychodów w 2022 r.

DM BOŚ spodziewa się, że Action w 2022 r. osiągnie 2,46 mld zł przychodów wobec 2021 r. (wzrost o blisko 7 proc.). Skorygowany zysk netto będzie natomiast nieznacznie niższy niż w ub.r. (58,5 mln zł). Oznacza to podniesienie prognozy dla zysku o ok. 28 proc. wobec poprzednich przewidywań DM BOŚ. Także na kolejne lata podbito prognozę zysku Actionu.