Dane Statista wskazują, że znaczna grupa Polaków postrzega pracę zdalną jako mniej wydajną formę wykonywania obowiązków. Otóż 16 proc. osób w wieku 25-39 lat i co czwarty pracownik w wieku 40-59 lat przyznaje, że efektywność jego pracy spadła w związku z home office w czasie pandemii Covid-19.

Z drugiej strony, według badań Manpower Group i HRLink, tylko co dziesiąty pracownik w Polsce chciałby wrócić z biura w domu do firmy na stałe. Aż 88 proc. respondentów chciałoby wykonywać obowiązki zawodowe w swoich czterech ścianach.

Oznacza to spore wyzwanie dla przedsiębiorców, aby spełnić oczekiwania pracowników i jednocześnie utrzymać efektywność procesów, rentowność i konkurencyjność.

„Obecnie pracownicy dają nam sygnał, że dotychczasowy model home office, często wprowadzany na szybko jako chwilowa taktyka pozwalająca utrzymać ciągłość działania, powoli się wyczerpuje” – mówi Konrad Łucka, IT Services Director w S&T.

„Dziś widać już, że w wielu obszarach niełatwo jest realizować określone procesy z domu z taką samą efektywnością, jak z biura. Tymczasem praca wykonywana poza firmą może być równie wydajna, jak ta świadczona w trybie stacjonarnym. Wymaga to jednak wypracowania nowych kompetencji managerskich, jak też odpowiedniego dostosowania procesów i wsparcia oraz zabezpieczenia ich nowoczesnymi narzędziami IT” – twierdzi Konrad Łucka.

Według zaleceń OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z września br. jednym ze sposobów poprawy produktywności pracowników jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury IT – bezpiecznej, sprawnej i niezawodnej.

Organizacja wskazuje, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych regulacji w zakresie ochrony informacji, aby zapewnić pracownikom prawo do prywatności i zminimalizować ryzyko wycieku danych.

Bolesna weryfikacja wdrożeń

Masowe, przeprowadzane często ad hoc przejście na model pracy zdalnej boleśnie uświadomiło przedsiębiorstwom, jak niski był stopień przygotowania wielu firm czy instytucji do tego wyzwania. Dotyczy to zwłaszcza bezpieczeństwa informatycznego.

Gdy w maju br. Bitdefender postanowił sprawdzić wpływ pandemii na cyberbezpieczeństwo, połowa badanych specjalistów z tego obszaru przyznała, że ich organizacje nie miały planu awaryjnego na wypadek zaistniałej sytuacji. Jednocześnie aż 86 proc. z nich potwierdziło, że w ostatnim okresie wzrosła częstotliwość cyberataków.

„Lockdown postawił firmy przed olbrzymim wyzwaniem, jakim było stworzenie odpornego na ataki, bezpiecznego cyfrowego środowiska pracy. Ze względu na preferowany wówczas model pracy, jedynie najbardziej świadome i rozwinięte organizacje miały wdrożone rozwiązania pozwalające zapewnić odpowiedni poziom ochrony” – twierdzi Tomasz Lorek, End-User Computing Sales Specialist z VMware.
Uważa, że bezpieczne i wydajne środowiska pracy powinny być zaprojektowane do obsługi modelu tradycyjnego, hybrydowego i w pełni zdalnego oraz zbudowane w oparciu o rozwiązania i usługi renomowanych dostawców.

Wsparcie techniczne na odległość

O wydolności firm funkcjonujących w trybie pracy zdalnej decydują w dużej mierze także zakres, jakość i skuteczność wsparcia technicznego rozproszonej załogi. Sprzęt i oprogramowanie bywają zawodne, a interwencja nie jest taka prosta, gdy pracownik znajduje się na drugim końcu miasta.

Konrad Łucka z S&T wskazuje na chmurowe platformy do zarządzania punktami końcowymi i zdalnej obsłudze jako sposoby na zapewnienie skutecznego wsparcia pracy zdalnej.

Inwestycja w przyszłość

Firmy muszą również zweryfikować sposób korzystania z infrastruktury i narzędzi IT. W ślad za koniecznością zmian idą także modele finansowania produktów i usług IT (inwestycje we własną infrastrukturę, modele as-a-service, wykorzystanie usług finansowych).

„Konieczność zapewnienia wsparcia technicznego, dobór odpowiedniego oprogramowania i infrastruktury czy edukacja pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych to inwestycja, która dla wielu organizacji jest w tej chwili koniecznością, ale z pewnością przyniesie zyski w długim terminie” – mówi Marek Hojda, Indirect Sales Manager z Hewlett Packard Enterprise. – „Warto pamiętać, że reorganizacja, która nas czeka nie wydarzy się na chwilę.