Na jeden projekt będzie nie więcej niż 200 tys. euro wsparcia – ogłosił Narodowy Fundusz Badań i Rozwoju, który zarządza programem Bridge Alfa, przeznaczonym dla funduszy inwestujących w start upy. To kwota trzy razy niższa niż dotychczas. Program jest przeznaczony głównie na finansowanie projektów z zakresu badań i rozwoju. Zmiana jest związana z nowelizacją przepisów unijnych – zmieniła się definicja beneficjenta.

"W konsekwencji pomoc o wartości równej lub wyższej od 200 000 euro nie może być przekazywana w dotychczasowej strukturze projektów grantowych." – poinformował NCBR.

Co więcej, decyzje o inwestycjach, w których do 1 sierpnia nie zostały jeszcze zawarte umowy o wsparcie, będą "przedmiotem ponownego głosowania Komitetu Inwestycyjnego Funduszu, przy zachowaniu dopuszczalnej w przepisach wysokości grantu."

Wysokie koszty – w porównaniu z innymi krajami regionu – i problem z finansowaniem to jedna z zasadniczych barier rozwoju polskich start upów.

Jedna trzecia nowych firm nie wytrzymuje roku na rynku.