Małe i średnie firmy dostrzegają istotne korzyści z cyfryzacji biznesu, są jednak kwestie, które budzą niepokój przedsiębiorców i powstrzymują ich przed inwestycjami  – wynika z badania Polcom i Intela.

36 proc. MŚP nie rusza pandemia

Według danych z końca ub.r. 41 proc. polskich MŚP planuje utrzymanie stałego poziomu wydatków na IT, a 23 proc. zamierza zwiększyć inwestycje. Jednak 36 proc. respondentów twierdzi, że w związku z Covid-19 nie wprowadziła żadnych istotnych zmian w inwestycjach IT i cyfryzacji biznesu.

Co trzecie MŚP uważa, że jest zaawansowane w digitalizacji
Co trzecia mała albo średnia firma deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesach cyfrowej transformacji biznesu, a co piąta jest w fazie wdrażania nowej strategii.

Jakich korzyści oczekują przedsiębiorcy

Jako największy profit z digitalizacji niemal wszyscy badani (94 proc.) wskazali zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działań w firmie.

Nie mniej istotne są takie plusy jak: automatyzacja powtarzalnych czynności (85 proc.) oraz sprawniejsze przetwarzane danych (84 proc.).

Następne na liście są kwestie służące poprawie efektywności biznesowej: zwiększenie wykorzystania chmury obliczeniowej (52 proc.) oraz sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego (38 proc).

Większość chce chmury
Według badania w procesie digitalizacji większość MŚP stawia na cloud computing – 36 proc. jest na etapie wdrażania rozwiązań chmurowych, 21 proc. jest w trakcie implementacji chmury, a 7 proc. pracuje nad planami wdrożenia.

Co powstrzymuje MŚP przed inwestycjami

Zapał przedsiębiorców do digitalizacji studzi kilka problemów. Są kwestie związane ze zmianami, które ich szczególnie niepokoją.

Przede wszystkim firmy wskazują na obawę o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74 proc.), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56 proc.) oraz o niedobór kompetencji chmurowych (52 proc.).

Dostawco, dopomóż w migracji

Samodzielne przejście przez proces cyfryzacji może być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy oczekują więc od dostawcy usług cloud odpowiedniego wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie migracji do chmury (33 proc.).

Na efektywne partnerstwa technologiczne liczy aż 84 proc. respondentów, którzy wierzą, że tylko dzięki temu cyfryzacja organizacji nabierze tempa.

Badanie pokazuje dużą gotowość polskich MŚP do transformacji cyfrowej. Kryzys nie spowolnił tego procesu, lecz stał się kołem zamachowym zmiany. Co istotne, wizja cyfrowej przyszłości MŚP jest odpowiedzią nie tylko na pandemię, ale też inne kryzysy gospodarcze, które mogą pojawić się w post-covidowej rzeczywistości” – twierdzi Mariusz Juranek, dyrektor sprzedaży w Polcom.

Badanie przeprowadzono w końcu 2020 r.