W I poł. 2020 r. NTT System poprawił rentowność wobec analogicznego okresu ub.r. – wynika ze wstępnych, szacunkowych danych. Wzrosła zarówno sprzedaż, jak i zyski grupy. Otóż grupa osiągnęła szacunkowo 289,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 23 proc. więcej niż przed rokiem.

Zysk netto był wyższy o 57 proc., przekraczając 4 mln zł. Warto przypomnieć, że w całym 2019 r. NTT System miał 4,5 mln zł zysku. Marża zysku netto zwiększyła się tym samym z 1,1 proc. w I poł. 2019 r. do 1,4 proc. w I poł. 2020 r. Wraz ze wzrostem obrotów w br. wyższa była natomiast suma zobowiązań krótkoterminowych – o ponad 20 mln zł.

  

Wyniki grupy NTT System w I poł. 2020 r. – dane wstępne

Przychody netto ze sprzedaży – 289,4 mln zł (I poł. 2019 r.: 234,75 mln zł)

Zysk netto – 4,1 mln zł (I poł. 2019 r.: 2,61 mln zł)

Zapasy – 54,7 mln zł (I poł. 2019 r.: 56,9 mln zł)

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe – 85,4 mln zł (I poł. 2019 r.: 63,4 mln  zł)

Zobowiązania krótkoterminowe – 64,5 mln zł (I poł. 2019 r.: 43,7 mln zł).

  

Ostateczne wyniki spółki i grupy NTT System za I półrocze 2020 r. zostaną opublikowane 30 września br., po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.