Zarząd NTT System popiera wypłatę dywidendy. Rekomenduje, by blisko 0,95 mln zł przeznaczyć dla akcjonariuszy, co przełoży się na 0,07 zł za jedną akcję.

W tym układzie pozostała część z zysku spółki za 2019 r., tj. ponad 3,5 mln zł, poszłaby na kapitał zapasowy.

W sumie zysk netto NTT System wyniósł w ub.r. 4,47 mln zł.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Walne chciało więcej

Rada nadzorcza podzieliła stanowisko zarządu spółki w sprawie podziału zysku. 

W ostatnich latach rada nadzorcza wolała większe dywidendy (i tym samym mniej środków na kapitał zapasowy), a zdanie to podzielało walne zgromadzenie.

W ub.r. akcjonariusze NTT przegłosowali wyższą dywidendę (z zysku za 2018 r.), niż chciał zarząd.

Wyniosła ona blisko 1,5 mln zł (0,11 zł na akcję), podczas gdy zarząd NTT optował za tym, by więcej środków zostawić w spółce.

Podobna sytuacja rozbieżności rekomendacji zarządu i rady nadzorczej miała miejsce w 2017 r.