Tomasz Jacygrad został przewodniczącym rady nadzorczej NTT System. Powołanie do tego grona uzyskał w czerwcu br. W poprzednich latach przewodniczącym był Przemysław Fabiś, który w nowej kadencji nie wszedł do rady. Od 2020 r. jest członkiem zarządu i wspólnikiem BD Advisors.

Tomasz Jacygrad to inwestor, który jest współwłaścicielem działającej od 2015 r. spółki Logo. Wcześniej był związany m.in. z Innova Capital, Penta, CAG, Deloitte.

Doszło też do zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NTT System. Tę rolę objął Grzegorz Kurek (dotychczas był sekretarzem rady). Od 2014 r. jest prezesem spółki MGW Nieruchomości. Poprzednio wiceszefem rady nadzorczej był Davinder Singh Loomba.

Funkcję sekretarza objął natomiast Janusz Cieślak (wcześniej był członkiem rady).

Po zmianach skład rady nadzorczej NTT System przedstawia się następująco:

  • Tomasz Jacygrad – przewodniczący
  • Grzegorz Kurek – wiceprzewodniczący
  • Janusz Cieślak – sekretarz
    członkowie rady:
  • Davinder Singh Loomba
  • Andrzej Rymuza
  • Magdalena Sagała

Radę w tym składzie powołano na 2-letnią kadencję, rozpoczynającą się w październiku br.

Ukonstytuował się również komitet audytu. Przewodniczącą została Magdalena Sagała, a resztę zespołu tworzą Janusz Cieślak i Andrzej Rymuza.

W I poł. 2022 r. grupa NTT System osiągnęła 595 mln zł przychodów (+29 proc. r/r), po raz pierwszy przekraczając pułap 0,5 mld zł sprzedaży w pierwszych 6 miesiącach roku. Ze względu na wzrost kosztów zmniejszyła się natomiast rentowność. Zysk netto wzrósł o 8,4 proc. r/r, do 9,1 mln zł.