NTT System ma przed sobą co najmniej kilka lat dobrej koniunktury. Po silnym wzroście sprzedaży w 2020 r. (o 47 proc. r/r) i jeszcze większym w I kw. 2021 r. (o 93 proc., wyników za II kw. 2021 r. jeszcze nie ma), przychody weterana polskiego rynku IT nadal będą się zwiększać, z uwagi na związany z pandemią popyt – przewidują analitycy Domu Maklerskiego banku PBS.

DM banku PBS określił cenę docelową akcji NTT System na 8,30 zł, co stanowi premię ok. 30 proc. w stosunku do obecnej ceny rynkowej (6,46 zł w dn. 2.09.2021).

Wzrosty przez co najmniej 5 lat

„Zakładamy, że również w 2021 r. pandemia stanowić będzie siłę napędową rosnących przychodów spółki, po czym przewidujemy spowolnienie dynamiki w latach 2022-2023, wciąż jednak widząc potencjał do wzrostów w ostatnich latach prognozy (wynikający z cyklicznego charakteru zakupów sprzętu IT). Prognozujemy także niewielki wzrost rentowności spółki (ROA i ROE)” – stwierdzono w analizie, opracowanej na zlecenie warszawskiej GPW.

„Największe szanse rozpoznajemy w zakupach sprzętu IT przez konsumentów indywidualnych oraz firmy, a także w zwiększonym popycie na gadżety, akcesoria i „nowinki” technologiczne” – ocenia raport.

Cykliczny popyt na sprzęt

„W przypadku zakupów sprzętu IT wychodzimy z założenia, że popyt ma charakter cykliczny, z kolei w segmencie oprogramowania (w tym gier) prognozujemy relatywnie stały wzrost.” – stwierdza dom maklerski.

W 2021 r. przewidywany jest nadal istotny wpływ zwiększonego popytu na IT wynikający z pandemii. Stąd prognozuje się wzrost przychodów NTT System o 18,4 proc., tj. z 791 mln zł do 936,6 mln zł.

W 2022 r. obroty NTT System powinny przekroczyć 1 mld zł. W 2025 r. dojdą do blisko 1,4 mld zł – według prognozy.

W latach 2022-2023 analiza przewiduje spowolnienie wzrostu sprzedaży grupy (do ok. 9 proc. r/r na plusie), a w latach 2024 -2025 nieznaczne przyspieszenie dynamiki przychodów (do ok. 11 proc. r/r).

W sumie średni roczny wzrost przychodów NTT System w latach 2021 – 2025 prognozowany jest na 11,8 proc.

Ryzyka: spowolnienie, inflacja, braki komponentów

Wśród potencjalnych zagrożeń wymieniono spowolnienie koniunktury gospodarczej, wysoką inflację w kraju (co może doprowadzić do spadku siły nabywczej i zmniejszenia zakupów konsumentów).

Do tego dochodzą problemy z dostawami komponentów, jak karty graficzne czy układy scalone.

Niewielki wzrost rentowności

„Mimo silnego wzrostu przychodów prognozujemy niewielki wzrost rentowności spółki” – stwierdzono w analizie.

Przewidywana rentowność netto NTT System to 1,47 proc. w 2021 r. (zysk netto 13,8 mln zł) 1,54 proc. w 2022 r., 1,6 proc. w 2023 r.

Konieczne są inwestycje w logistykę

„Z uwagi na specyfikę działalności NTT System (dystrybucja sprzętu i oprogramowania) oraz fakt, że w ostatnich latach inwestycje miały charakter odtworzeniowy, sądzimy, że tak dynamiczny wzrost sprzedaży nie jest możliwy bez odpowiednich inwestycji w infrastrukturę logistyczną. Zakładamy, że skumulowany CAPEX w latach 2021-2025 wyniesie 15,9 mln zł, który będzie sfinansowany ze środków własnych oraz częściowo z długu krótkoterminowego” – czytamy w raporcie.

Co istotne, zdaniem analityków NTT System posiada znaczącą przestrzeń do ewentualnego zadłużania się długoterminowego w formie kredytu bankowego bądź emisji obligacji.