Grupa kapitałowa NTT System osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w pierwszej połowie 2020 r. Zysk brutto wyniósł 5,24 mln zł, a zysk netto 4,11 mln zł.

Ostateczne dane potwierdziły wstępne wyniki. Niemal  57-procentowy wzrost zysku netto w pierwszej połowie 2020 r. (i 63-procentowy brutto) został uzyskany przy przychodach w wysokości 289,4 mln zł, czyli o 23 proc. większych, niż przed rokiem. Z tego znakomitą część – blisko 89 proc. sprzedaży – spółka realizuje w kraju.

Marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się natomiast do 5,2 proc. z 5,4 proc. w ub.r.

Wyniki grupy NTT System w I poł. 2020 r. vs. I poł. 2019 r.
Przychody: 289,5 mln zł vs. 234,7 mln zł
Zysk brutto na sprzedaży: 15,1 mln zł vs. 12,7 mln zł
Marża brutto: 5,2 proc. vs. 5,4 proc.
Zysk operacyjny: 6 mln zł vs. 3,6 mln zł
Zysk netto: 4,2 mln zł vs. 2,6 mln zł

W drugim kwartale br. NTT kontynuowało więc dobrą passę z I kw. 2020 r., gdy zysk wyniósł 1,84 mln zł, czyli niemal dwa razy więcej, niż przed rokiem –  937 tys. zł.

Tak duży wzrost przychodów polskiego producenta i dystrybutora IT  został osiągnięty przede wszystkim za sprawą rezygnacji z niskomarżowych transakcji i koncentracja na produktach zapewniających wyższą rentowność.

 – W konsekwencji lockdownu odnotowaliśmy wzmożony popyt na sprzęt komputerowy, jednak kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników miało skuteczne wsparcie naszych partnerów e-commerce w dobrym przygotowaniu do sprzedaży produktów z naszego portfolio. Dzięki temu zamknięcie sklepów stacjonarnych nie wstrzymało naszego biznesu detalicznego – twierdzi Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

30 mln zł więcej na komputerach

Dystrybucja komputerów innych producentów, to grupa produktowa, której wartość sprzedaży w minionej połowie roku wzrosła do 81,2 mln zł (z 51,8 mln zł w I poł. 2019 r.).

Jednocześnie o niemal 40 mln zł  – do prawie 182 mln zł– wzrosły przychody z dystrybucji podzespołów, akcesoriów i peryferii. Segment ten generuje większość sprzedaży grupy NTT (blisko 63 proc.).

Warto zaznaczyć, że w tym okresie największy wzrost, dotyczył oprogramowania (w tym gier). Sprzedaż produktów z tej grupy zwiększyła się z 1,44 do 3,63 mln zł.

Mniejsza sprzedaż własnych produktów NTT

Z kolei udział w sprzedaży własnych produktów NTT i przetworzonych w I poł. 2020 r. stopniał o ponad połowę wobec I poł. 2019 r., z niemal 16 proc. przychodów (32,3 mln zł) do 7 proc. (20,2 mln zł).

Wartość zapasów wyniosła 54,7 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 31,48 wobec 25,18 przed rokiem.

Nieco ponad połowę (51 proc.) zakupów NTT robi w kraju, a resztę głównie poza UE (34 proc.). W I półroczu ok. 17 proc. zaopatrzenia stanowiły towary od Lenovo, a ok. 13 proc. – zakupy w AB.

Prezentując wyniki zarząd tak jak w poprzednich okresach wskazuje na niedostateczny poziom finansowania branży IT przez banki i ubezpieczycieli kredytów handlowych, jak również na agresywne oferty nowych graczy rynkowych, głównie zagranicznych podmiotów.

Dostrzega natomiast szansę wzrostu sprzedaży i wynajmu urządzeń mobilnych, w związku z pracą zdalną. Jednocześnie dodaje, że oszacowanie wartościowe wpływu pandemii na funkcjonowanie oraz wyniki spółki nie jest obecnie możliwe.

Zysk grupy NTT System w pierwszych półroczach lat 2017 – 2020

Źródło: NTT System