NTT System wypłaci akcjonariuszom 2,03 mln zł dywidendy (15 gr na akcję) z zysku za 2020 r. Uchwałę w tej sprawie podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Większość z wynoszącego 8 mln zł zysku netto za ub.r. – bez mała 6 mln zł – zasili kapitał zapasowy spółki.

Dzień dywidendy ustalono na 28 września br., a dzień wypłaty – 19 października br.

Zarząd wolał skromniejszą wypłatę

Dywidenda uchwalona przez zgromadzenie jest więc wyższa, niż rekomendował zarząd (1,63 mln zł, 12 gr na akcję). Kierownictwo spółki wolało nieco większą kwotę – 6,38 mln zł – zachować jako kapitał zapasowy.

W 2019 r. NTT System wypłaciło 0,95 mln zł dywidendy (0,07 zł na 1 akcję) przy całkowitym zysku 4,47 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto NTT System w 2020 r. wyniósł 8,5 mln zł, co oznacza wzrost o 82 proc. wobec 2019 r.