W ciągu 12 miesięcy 2019 r. grupa kapitałowa NTT System osiągnęła sprzedaż na poziomie blisko 540 mln zł. To o 40 proc. (przeszło 153 mln zł) więcej, niż w 2018 r. Jednostkowo skok przychodów był równie duży – według wstępnych, niezaudytowanych danych.

Rentowność na poziomie netto zmniejszyła się, ponieważ zysk w 2019 r. był niemal identyczny, jak w 2018 r. (4,7 mln zł). Oznacza to rentowność netto w skali 0,9 proc. w 2019 r. wobec 1,2 proc. w 2018 r.

Z danych wynika również, że drugie półrocze 2019 dla NTT System okazało się nieco mniej zyskowne niż I poł. 2019 r., po której grupa miała 2,6 mln zł zysku netto oraz 234,7 mln zł przychodów.

O ok. 10 proc. zwiększyły się zapasy i zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z końcem 2018 r.

 

Wstępne, niezaudytowane wybrane dane finansowe NTT System za 2019 r.

Dane grupy kapitałowej NTT System (w nawiasie wynik za 2018 r.)
– Przychody ze sprzedaży – 539,1 mln zł (2018: 385,6 mln zł)
– Zysk netto – 4,7 mln zł (2018: 4,7 mln zł)
– Zapasy – 47,9 mln zł (2018: 43,5 mln zł)
– Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – 69,4 mln zł (2018: 58,6 mln zł)
– Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 10,8 mln zł (2018: 11,1 mln zł)
– Zobowiązania krótkoterminowe – 50,5 mln zł (2018: 44,6 mln zł)

Dane jednostkowe spółki NTT System SA:
– Przychody ze sprzedaży – 536,8 mln zł (2018: 384,625 mln zł)
– Zysk netto – 4,5 mln zł (2018: 4,5 mln zł)
– Zapasy – 47,7 mln zł (2018: 43,3 mln zł)
– Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – 69,9 mln zł (2018: 63,9 mln zł)
– Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 8,8 mln zł (2018: 4,6 mln zł)
– Zobowiązania krótkoterminowe – 50,2 mln zł (2018: 44,3 mln zł).