W III kw. 2019 r. NTT System zwiększył skonsolidowane przychody o 22 proc., do 128,6 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży poprawił się 29 proc., do 7,8 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży z 5,7 proc. do 6 proc. Zysk netto był ponad 6-krotnie wyższy (882 tys. zł).

W bilansie 3 kwartałów 2019 r. grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie większym o 48 proc. niż rok wcześniej (363,4 mln zł), Marża wzrosła kwotowo o ponad 6 mln zł, do 20,5 mln zł, natomiast w ujęciu procentowym ze względu na dużo większe obroty niż w ub.r., zmniejszyła się z 5,8 proc. do 5,6 proc.

Zysk netto był niższy niż w ub.r. i wyniósł 3,5 mln zł wobec 3,9 mln zł poprzednio, ale w ub.r. bilans znacznie poprawił jednorazowy wpływ ze sprzedaży nieruchomości i majątku trwałego w wysokości 2,3 mln zł. Z wyłączeniem tego czynnika zysk NTT po 3 kwartałach br. wzrósł niemal 2-krotnie rok do roku.

Rosną własne marki

W Polsce grupa generuje ok. 88 proc. sprzedaży. Przychody NTT znacznie zwiększyły się w kraju (o ok. 60 proc.), zwłaszcza w dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferiów i elektroniki użytkowej. Po 3 kwartałach 2019 r. były one wyższe o ponad 90 mln zł (+71 proc.) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, sięgając 223,2 mln zł.

Za ponad 20 mln zł więcej niż w ub.r. (+64 proc.) NTT sprzedało produkty własne i przetworzone, osiągając z tego tytułu 55 mln zł przychodów. Spółka stawia na swoje produkty i budowę marek własnych.

Zarząd NTT twierdzi w sprawozdaniu finansowym, że sprzedaż w br. mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby nie utrzymujący się niedostateczny poziom finansowania branży IT przez banki i ubezpieczycieli kredytów handlowych oraz przez dostawców. Jego zdaniem ostrożność sektora finansowego wobec podmiotów z branży IT jest związana z postępowaniem sanacyjnym u jednego z największych dystrybutorów oraz z problemami wielu mniejszych firm.