Rośnie liczba zamówień publicznych i zaufanie do firm wskutek kończących się dla nich pozytywnie postępowań kontrolnych. Widać to na przykładzie NTT System – zapewnia spółka w podsumowaniu najnowszych wyników finansowych. 

Producent i dystrybutor w 2018 r. zwiększył zysk 2,5-krotnie zysk. Dzięki dużym wzrostom sprzedaży sprzętu gamingowego i zamówień w przetargach poprawia wyniki również w tym roku.

W I kw. 2019 r. grupa wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,7 mln zł, co w porównaniu do 0,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. oznacza wzrost o 142 proc.
  
Zysk netto został zwiększony o 150 proc. do 1,446 mln zł wobec 0,579 mln zł w ub.r. Wyniki te zostały uzyskane przy wzroście przychodów o 46 proc. (96,9 mln zł, rok wcześniej – 66,3 mln zł). Z tego prawie 81 mln zł (83 proc.) przyniosła sprzedaż na polskim rynku.

Jak przekonuje spółka, oznacza to, że w NTT System rośnie sprzedaż produktów własnych, wysokomarżowych, a potwierdza to struktura przychodów z I kw. 2019 r.

Mianowicie sprzedaż produktów własnych NTT i przetworzonych wzrosła ponad dwukrotnie: z 8,067 mln zł w 2018 r. do 17,106 mln zł w 2019 r. W podobnej skali zwiększyła się dystrybucja podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej – z 28,269 mln do 55,812 mln zł. 

Spadła natomiast sprzedaż dystrybucyjna komputerów i tabletów zewnętrznych marek – z 28,058 mln zł do 22,678 mln zł, czyli o 19 proc., ale poprzednich okresach skala spadków nierzadko była wyższa.

 

Biznes i urzędy kupują więcej

NTT informuje, że ostatnio wzrosło zapotrzebowanie na tradycyjny sprzęt komputerowy, zamawiany w przetargach.

"W segmencie sprzedaży do biznesu i sektora publicznego dostrzegamy ożywienie. Ogłaszanych jest coraz więcej przetargów, spływa więcej zapytań ofertowych" – twierdzi Tadeusz Kurek, prezes NTT System. 

W 2019 r. NTT Technology zawarł m.in. umowę z KGP na dostawy komputerów własnej marki dla policji. W I kw. br. przychody z tego tytułu sięgnęły 11,9 mln zł, czyli ok. 12 proc. obrotów całej grupy.

"Wierzymy, że umowa ramowa pozwoli nam na wygrywanie w przyszłości dalszych zamówień klienta, a referencje pozyskane przy realizacji umów pozwolą na zdobycie nowych odbiorców" – dodaje prezes.

Szef NTT: widzimy pozytywne zmiany

Grupa NTT System spodziewa się wzrostu przychodów i zysków ze sprzedaży komputerów i HPC produkcji własnej, jak również komputerów innych marek oraz z rozwiązań smart home i smartfonów.  

Zdaniem prezesa spółki wzrostów należy się spodziewać również dlatego, że zwiększyło się zaufanie do NTT System.

"Mamy nadzieję, że zakończone w NTT System postępowania kontrolne, potwierdzające poprawność rozliczeń podatkowych wpłyną pozytywnie na decyzje instytucji finansowych i spowodują, iż będą one podchodzić bardziej indywidualnie do poszczególnych spraw, a nie oceniać je jedynie na podstawie ogólnego ryzyka w branży. Dostrzegamy powoli wprowadzane w tym zakresie zmiany, których efekt widać także w naszych wynikach za I kwartał 2019 r." – zapewnia Tadeusz Kurek.