NTT System jako Autoryzowany Odsprzedawca Produktów Edukacyjnych (AER) Microsoftu oferuje pakiet Microsoft Office Professional 2007 przeznaczony wyłącznie do szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych.
Specjalny pakiet edukacyjny składający się z 10 licencji oferowany jest w cenie 590 zł brutto (cena jednej licencji – 59 zł brutto – jako cena sugerowana).
Zawiera pełne wersje programów: Word, Excel, PowerPoint, Outlook z dodatkiem Business Contact Manager, Publisher oraz Access.