NTT Technology, spółka zależna NTT System, podpisała umowę wykonawczą ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Policji, wartą 14,6 mln zł brutto. Za tę kwotę spółka dostarczy 3665 zestawów PC: komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów LED. W cenie są też usługi gwarancyjne. Sprzęt trafi do KGP i jednostek policji. NTT Technology ma 25 dni roboczych na dostarczenie urządzeń.  

Kontrakt to konsekwencja umowy ramowej z grudniu 2018 r., zawartej w wyniku przetargu na modernizację policyjnej infrastruktury ICT. Postępowanie obejmowało zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.

W grudniu ub.r. KGP zawarła umowy ramowe z trzema spółkami. Oprócz NTT Technology są to Innovation in Technology oraz Immitis.

Całkowitą wartość kontraktu w umowie ramowej określono na 34,1 mln zł netto.

Postępowanie w przetargu otwarto w maju 2018 r. Oferty złożyli również: Komputronik Biznes, Neckerit, OPteam, Logon, Computex, Koncept, Suntar, a także konsorcja: spółek Intaris oraz Techsource z Egida IT Solutions.