W I kw. 2020 r. grupa NTT System osiągnęła przychody 122 mln zł – wyższe o 26 proc. (ok. 25 mln zł) niż w analogicznym okresie 2019 r. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 42 proc., tj. ok. 2,2 mln zł, do 7,4 mln zł. Dzięki temu marża sięgnęła 6,1 proc. wobec 5,4 proc. przed rokiem.

Zysk netto zwiększył się do 1,74 mln zł (+17 proc.).

Jednostkowo NTT System miał w I kw. br. 122 mln zł przychodów i 1,84 mln zł zł zysku netto. Marża wzrosła do 6,1 proc. z 4,6 proc. przed rokiem.

W Polsce grupa wypracowała 87 proc. obrotów (106,2 mln zł w I kw. br.).

Prezes NTT System Tadeusz Kurek podkreśla, że bardzo dobre wyniki spółka wypracowała w wyjątkowo niesprzyjającym otoczeniu.

– Pierwszy kwartał 2020 r. z pewnością przejdzie do historii jako jeden z najtrudniejszych dla gospodarki – mówi szef  grupy. – Za sprawą rozwijającej się pandemii musieliśmy zmierzyć się z dużymi opóźnieniami dostaw towaru z Azji, później w naszym kraju zostały zamknięte galerie i sklepy wielkopowierzchniowe, które są znaczącym odbiorcą towaru z NTT System.

Marki własne i marże priorytetem

NTT kontynuuje poprawę wyników widoczną w ub.r. Na bilans grupy w I kw. 2020 r. wpłynęły według zarządu czynniki wskazywane już poprzednio. Są to m.in. utrzymujący się niedostateczny poziom finansowania branży IT przez banki i ubezpieczycieli, ekspansja zagranicznych podmiotów, konsolidacja branży.

Zarząd twierdzi również, że wpływ na wyniki miała decyzja o rezygnacji z niskomarżowych transakcji,  koncentracja na produktach własnych i poszerzanie oferty w tym zakresie.  

"Stawiamy na własne produkty i budowę marek własnych. Poszukujemy produktów i towarów, na których będzie można realizować wyższe marże" – deklaruje zarząd NTT.

Sprzedaż własnych produktów NTT w I kw. br. spadła jednak o blisko 4 mln zł, do 13,2 mln zł. W największej skali, o ok. 50 proc., wzrosły przychody z dystrybucji komputerów i tabletów innych marek (33,5 mln zł). Zasadniczą część wpływów zapewniła natomiast dystrybucja podzespołów, akcesoriów, peryferiów i elektroniki użytkowej, która również znacznie się zwiększyła (71,6 mln zł, +28 proc.).

W związku z pandemią zarząd NTT System uważa, że e-handel będzie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem i ma wysoki potencjał wzrostu. Dostrzega również szansę większej sprzedaży i wynajmu urządzeń mobilnych do pracy zdalnej w firmach i urzędach.