Przychody ze sprzedaży spółki NTT System SA w 2019 r. wyniosły 536,8 mln zł, co w porównaniu z 2018 r. (384,6 mln zł) stanowi wzrost o 40 proc. Potwierdza to ogłoszone wcześniej wstępne wyniki.

Zysk brutto wzrósł o 26 proc., do 30,2 mln zł. Marża brutto zmniejszyła się jednak z 6,2 proc. w 2018 r. do 5,6 proc. w 2019 r.

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 10 proc., do 5,8 mln zł.

Zysk większy bez zdarzeń jednorazowych

Zysk netto w 2019 r. wyniósł 4,5 mln zł, podobnie jak w 2018 r. Prezes NTT System Tadeusz Kurek zapewnia natomiast, że wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych z 2018 r. wzrost zysku jest równie imponujący, jak wzrost sprzedaży.

Otóż w II kw. 2018 r. spółka sprzedała nieruchomości i majątek trwały w sumie za ponad 2,3 mln zł, co wydatnie przyczyniło się do zwiększenia wyniku netto w 2018 r. Natomiast zysk w 2019 r. wypracowano na działalności operacyjnej.

Skok sprzedaży podzespołów, peryferii, akcesoriów

Największy udział w poprawie wyników sprzedaży jak i zysku NTT miała dystrybucja podzespołów, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i elektroniki użytkowej.

W minionym roku przychody z tego tytułu wyniosły ponad 342 mln zł, czyli o 130 mln zł więcej, niż rok wcześniej.

Z kolei w ujęciu procentowym najbardziej wzrosły obroty na produktach marek własnych NTT i przetworzonych – o 62 proc. do 75,5 mln zł (w 2018 r.: 46,8 mln zł).

Spadła natomiast sprzedaż komputerów i tabletów innych producentów z oferty dystrybucyjnej – o 8 proc., do 104,8 mln zł.

Wzrost przychodów został osiągnięty głównie w Polsce, gdzie NTT System wypracowało 88 proc. wyniku w 2019 r. Zwiększyła się jednak także sprzedaż do krajów UE.

Z kolei w zakupach ok. 50 proc. udziału mieli krajowi dostawcy. Najwięcej, bo ok. 15 proc. zaopatrzenia NTT ogółem, stanowiły zakupy towarów od grupy Lenovo, ok. 12 proc. od Also Polska i ok. 10 proc. od Microsoft Ireland Operations. To zmiana wobec 2018 r., gdy w pierwszej trójce dostawców NTT było AB (15 proc.).

Kurs na wysokie marże utrzymany

Tadeusz Kurek twierdzi, że uzyskane wyniki potwierdzają trafność zmian, jakie dokonują się w grupie NTT od kilku lat. Chodzi o realizację strategii koncentracji na sprzedaży produktów wysokomarżowych, w tym własnych, oraz zwiększania aktywności w nowych obszarach biznesowych. Zapowiada, że te działania będą kontynuowane również w tym roku.

Kłopoty z finansowaniem wciąż ciążą branży

"W branży IT ciągle odczuwamy brak dostatecznego finansowania przez instytucje finansowe" – przyznaje Tadeusz Kurek – "Do tego dochodzi niezwykle trudna sytuacja zewnętrzna związana z epidemią".

Prezes zapewnia natomiast, że wysoki poziom kapitałów własnych przekłada się na bardzo silne fundamenty grupy NTT System.

W ocenie zarządu jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wyniki będzie polityka banków w zakresie dostępności kredytu dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw oraz polityka ubezpieczycieli należności handlowych, a także rosnąca konkurencja w branży IT (walka cenowa największych podmiotów) i procesy konsolidacyjne.

W związku z Covid-19 ryzyko po stronie sprzedaży towarów NTT ocenia jako umiarkowane, ponieważ większość odbiorców spółki z segmentu handlu detalicznego nie korzysta z lokali handlowych o powierzchni, w których sprzedaż ostatnio była ograniczona (blokady zniesiono 4 maja). Spółka dostarcza też towar e-sklepom.   

Cele na 2020 r.

Celem NTT na 2020 r. jest dalszy rozwój oferty marek własnych, w tym gamingowej, oraz rozwiązań do inteligentnego domu i biura. Spółka planuje również poszerzanie asortymentu w dystrybucji.