Nowym dyrektorem sprzedaży w Hawe Telekom został Piotr Suszycki, który ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą B2B na rynku telekomunikacyjnym. Zarządzał zespołami zarówno sprzedaży operatorskiej jak i korporacyjnej takich firm jak: CEL Polska (1999-2001) Energis Polska i GTS Energis (2001-2008), British Telecom (2008-2012) oraz TK Telekom (2013-2015).

Dział sprzedaży Hawe Telekom przeszedł restrukturyzację. Dołączyli do niego nowi handlowcy: Sebastian Sielski, Oskar Jędrzejczak, Leszek Gliwa, Piotr Gbiorczyk i Dariusz Unrau.

W zespole jest już także Dariusz Ostapiuk, wcześniej związany z takimi firmami jak Pro Futuro, Exatel czy TK Telekom, który od lipca 2017 r. kieruje Technicznym Wsparciem Sprzedaży. Natomiast sprzedażą międzynarodową Hawe Telekom kieruje Przemysław Gągała.

Hawe Telekom zapewnia, że widać już pierwsze efekty restrukturyzacji działu. Od początku 2017 r. spółka podpisała 50 umów na świadczenie usług o wartości 6-krotnie większej niż rok wcześniej. Wzrost według spółki dotyczy zwłaszcza usług aktywnych, zarówno u operatorów krajowych (w tym lokalnych ISP i CTV) jak i międzynarodowych.

Hawe Telekom to spółka zależna Mediatela, która jest tzw. „operatorem dla operatorów” – świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do Internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym. Jest właścicielem ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości blisko 4 tys. km.