Na pierwszym posiedzeniu rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji wybrano kierownictwo rady i zarząd organizacji.

W tajnych wyborach przewodniczącego rady najwięcej głosów uzyskał Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland. Wiceprzewodniczącymi
zostali: Michał Jaworski (Microsoft) i Andrzej Abramczuk (Aero2). W radzie zasiada 25 osób.

Następnie rada w tajnym głosowaniu wyłoniła zarząd PIIT. W jego skład weszli:

• Marta Brzoza – Orange Polska
• Xawery Konarski – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
• Wiesław Paluszyński – E-Konsulting
• Arkadiusz Seredyn – Synerise
• Mirosław Śmiałek – Polkomtel
• Dariusz Śpiewak – Force Systems
• Teresa Wierzbowska – Cyfrowy Polsat

W końcu marca br. zmienił się prezes PIIT. Został nim Andrzej Dulka, wieloletni szef Alcatel-Lucent Polska.

Jest też nowa radę sądu polubownego ds. domen internetowych PIIT. Jej członkami zostali: Tomasz Kulisiewicz, Konrad Marzęcki,
Ireneusz Matusiak, Anna Piechocka i Artur Piechocki.