Olivier Breittmayer pozostanie jednak członkiem zarządu Exclusive Networks i deklaruje, że będzie brał czynny udział w dalszym rozwoju firmy. W większym niż dotychczas stopniu chce się jednak poświęcać inwestycjom w innych obszarach niż dystrybucja VAD, jak też swojej życiowej pasji, jaką są dla niego starty w wyścigach zabytkowych samochodów sportowych.   

Na pozycji CEO zastąpił go Jesper Trolle, wcześniej szef Arrow ECS w Ameryce Północnej i Południowej, a w poprzednich latach był m.in. szefem Arrow ECS na region Europy Środkowo-Wschodniej.  

Jesper Trolle pracuje w kanale dystrybucyjnym IT od ponad 28 lat – pierwotnie jako reseller, a potem u dystrybutorów. W 2001 roku założył Next Denmark, które zostało kupione przez duński oddział DNS-u, a po przejęciu tej firmy przez Arrow w 2005 r., Trolle piął się po szczeblach kariery w europejskich i amerykańskich oddziałach amerykańskiego VAD-a.

Olivier Breittmayer zapewnia, że nowy CEO Exclusive Networks jest nie tylko doświadczonym menedżerem w sektorze dystrybucji IT, ale świetnie rozumie kulturę organizacyjną firmy, co jest niezbędne do dalszego rozwoju jednego z największych na świecie dystrybutorów z wartością dodaną. Exclusive Networks zatrudnia ponad 3 tys. osób w około 50 oddziałach przy rocznych obrotach rzędu 3 mld euro.    

W tym roku Exclusive Networks zostanie pełnoprawnym właścicielem Veracompu, co ma zostać zatwierdzone w IV kw. br.