Exclusive Networks we wrześniu br. zawarł umowę przejęcia Veracompu (finalizacja jest przewidywana do końca br.), ostatnio wchłonął brytyjską firmę DevOps Nuaware i ma na celowniku kolejne podmioty. CEO VAD-a Jesper Trolle przyznał w rozmowie z CPI (www.channelpartnerinsight.com), że w przygotowaniu jest kilka przejęć, trwają rozmowy. Dotyczą m.in. Europy i wejścia na nowy rynek. CEO nie powiedział jednak, jaki region najbardziej interesuje obecnie dystrybutora. Ujawnił jedynie, że chodzi o obszar, na którym Exclusive Networks nie jest dostatecznie reprezentowany.

Przejęcie Veracompa pozwoli francuskiemu VAD-owi rozszerzyć skalę działania na region Europy Środkowej i Wschodniej. Brytyjski Nuaware, która opracował narzędzia do dostarczania natywnych technologii chmurowych, ma pomóc dystrybutorowi otworzyć się na nowy rynek, jakim jest współpraca z niezależnymi dostawcami oprogramowania.

Jak poinformował Jesper Trolle, Exclusive Networks uruchomił również ofertę w modelu płatności za zużycie dla partnerów (on-demand). Zapowiedzi dystrybutora w tym zakresie pojawiły się na początku roku.

CEO odnosząc się do wątpliwości, czy model konsumpcyjny to jest rzeczywiście to, czego potrzebują klienci, ocenia, że potrzeby w tym obszarze są różne i najlepiej mieć zarówno ofertę on-demand, bo część przedsiębiorców już na niej polega, jak również ofertę dla klientów preferujących model transakcyjny, czyli jednorazowy zakup, i instalacje lokalne.

Jak już wcześniej zauważył Jesper Trolle, biznes generujący powtarzające się przychody jest coraz ważniejszą częścią działalności jak i sposobem korzystania z IT na rynku. Exclusive Networks koncentruje się na cyberbezpieczeństwie i infrastrukturze nowej generacji oraz na chmurowym modelu konsumpcyjnym SaaS.