Marcin Przymus dołączył do zarządu Gaming Factory. Od ponad roku był dyrektorem operacyjnym i doradcą zarządu. Jako wiceprezes będzie odpowiedzialny za realizację najważniejszych celów rozwojowych.

Ma 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w różnych branżach m.in. farmaceutycznej, produkcyjnej oraz IT. Przed dołączeniem do Gaming Factory był prezesem IT Performance (2021 – 2022). Wcześniej przez wiele lat był związany z firmą farmaceutyczną Allegran. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Art Games Studio, zasiada w radzie nadzorczej Asmodev.

W końcu 2022 r. Gaming Factory przedstawiła strategię rozwoju na najbliższe lata, w ramach której zapowiedziano wysokobudżetowy projekt, wydawanie jednej gry kwartalnie oraz portowanie na konsole swoich najlepszych tytułów.

Obecnie firma koncentruje się na poprawie efektywności i wyników finansowych.

Postawione zostały przede mną konkretne cele, które wymagają uporządkowania procesów personalnych i przychodowych w spółce. Przez ostatni rok analizowałem sytuację Gaming Factory i jestem przekonany, że wraz z całym zespołem wypracujemy rozwiązania, które przyniosą oczekiwane efekty” – informuje Marcin Przymus.

W listopadzie ub.r. spółka poinformowała o odpisach aktualizujących wartość prowadzonych projektów na łączną kwotę 3,95 mln zł, które obciążyły wynik za III kw. 2022 r. Odpisy dotyczą gier, które w ocenie spółki nie miały szans na zwrot poniesionych kosztów. Zarząd informuje, że w ub.r. podejmował liczne działania w celu zmiany zespołów deweloperskich lub sprzedaży IP.

Po obciążeniu wyniku odpisami, po 3 kwartałach 2022 r. Gaming Factory miała 1,2 mln zł przychodów, wynik EBIDTA był 4,5 mln zł na minusie, a strata netto sięgnęła 4,6 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -2,7 mln zł.