Enrique Lores obejmie funkcję CEO HP Inc. od nowego roku finansowego, czyli od 1 listopada 2019 r. – zapowiedziała korporacja. Dotychczasowy szef, Dion Weisler, ustępuje. Jako powód wskazał problemy rodzinne. Pozostanie w firmie do stycznia 2020 r., wpierając nowego szefa. Potem ma dołączyć do rady dyrektorów.

Weisler przejął stery koncernu w 2015 r., wraz z podziałem HP na HP Inc. i HPE. Wcześniej kierował działem drukarkowym korporacji. Jest związany z HP od 2012 r. Mimo że przyszło mu zarządzać firmą koncentrującą się na topniejących, a w najlepszym przypadku nieznacznie rosnących rynkach, czyli PC i druku, przekuł niesprzyjające trendy makro na dobrze prosperujący biznes.

Wyniki HP w segmencie komputerowym, który generuje większość sprzedaży, regularnie przekraczają średnią na rynku. Weisler ruszył także ze stopniową transformacją biznesu w kierunku usług (DaaS sprzęt jako usługa) oraz zainicjował rozwój segmentu druku 3D. Firma szuka nowych możliwości w segmencie druku. W br. HP wprowadziło jako pierwszy producent rozwiązania z systemem stałego zasilania w toner.  

"Cztery lata temu wiele osób w nas wątpiło" – przyznał odchodzący CEO. Tymczasem zysk na akcję od 15 kwartałów jest powyżej konsensusu – stwierdza.

 

Kanał sprzedaży "krytyczny" dla HP

Enrique Lores jest związany z HP od 30 lat, zdobywając doświadczenie w różnych działach i funkcjach. "Był w prawie każdym naszym biznesie – PC, druku, biznesu przemysłowego, usług" – wylicza Weisler. W 2015 r. Lores przejął po nim zarządzanie biznesem drukarkowym korporacji. Był także kluczową postacią organizującą podział dawnego HP.

Zapowiada koncentrację na poprawie wydajności podstawowych segmentów: PC i druku, a jednocześnie wykorzystywać możliwości pojawiające się na rynku. Wszystko to ma odbywać się w ścisłej współpracy z partnerami – zapewnia nowy CEO.

"Z pewnością nie zmienimy znaczenia kanału sprzedaży dla firmy" – deklaruje Enrique Lores, który w palecie swoich dotychczasowych funkcji w HP ma również zarządzanie światową organizacją partnerską. Zapewnia, że dobrze rozumie firmy z kanału sprzedaży i są one krytyczne dla HP teraz, i będą także w przyszłości.

"Będę docierał do najważniejszych inwestorów, partnerów i klientów, aby upewnić się, że nadal pielęgnujemy relacje, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich lat. One będą miały kluczowe znaczenie dla nas w przyszłości" – uważa przyszły CEO.

Wyniki minionego III kw. kwartału finansowego HP Inc., który zakończył się 31 lipca br., spełniły oczekiwania. Przychody wyniosły 14,6 mld dol., nieco więcej niż w ub.r. (+0,1 proc.; +2 proc. po stałych kursach walut). Lepiej szedł biznes PC (wzrost o 3 proc. r/r). Segment druku ponownie odnotował spadek (-5 proc.), spory dołek ponownie odnotowano w przychodach z materiałów eksploatacyjnych (-7 proc.). Zysk netto HP Inc. zwiększył się o 34 proc., do 1,2 mld dol., a zysk na akcję (non-GAAP) o 11,5 proc.