Sebastian Kondraszuk przejął obowiązki kierownika CERT Polska. Dotychczas był zastępcą szefa tego zespołu.

Z należącą do NASK jednostką jest związany od 6 lat, a od 2 lat pełnił funkcję zastępcy kierownika CERT Polska. Specjalizuje się w obszarze reagowania na incydenty. Przed pracą w NASK był związany z sektorem finansowym.

Zespół CERT w obronie byłego kierownika

Na początku listopada br. ze stanowiskiem szefa CERT Polska niespodziewanie pożegnał się Przemysław Jaroszewski, który pracował w tym zespole od 21 lat, a przez ostatnie 5 lat był jego kierownikiem.

Pojawiła się informacja, że odszedł pod naciskiem, a bezpośrednim powodem miała być jego aktywność na prywatnym profilu społecznościowym i wyrażane tamże przez niego poglądy krytyczne wobec rządzącej opcji. NASK jest nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Przeciwko takiej sytuacji zaprotestowali pracownicy CERT Polska, podkreślając fachowość i zasługi Przemysława Jaroszewskiego. Zaznaczano, że pozycja kierownika CERT Polska nigdy nie była stanowiskiem politycznym.

„W naszej ocenie obecna sytuacja zagraża utrzymaniu wysokiej skuteczności wykonywanej przez CERT Polska pracy, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia poziomu cyberbezpieczeństwa naszego kraju” – stwierdzono w liście do premiera Mateusza Morawieckiego i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Janusza Cieszyńskiego.

Szef NASK: chcemy zapewnić stabilność działania

NASK postawił na kontynuację w CERT i szybkie zakończenie wakatu na stanowisku kierownika. W obliczu rosnących cyberzagrożeń rola zespołu staje się coraz ważniejsza.

„Naszym celem jest zapewnianie pełnej stabilności działania i dalszego konsekwentnego rozwoju zespołu, jego kompetencji i narzędzi technicznych w czasach rosnących potrzeb i wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa” – komentuje powołanie nowego szefa CERT, dyrektor NASK, Wojciech Pawlak.

CERT Polska zajmuje się m.in. obsługą i koordynacją zgłoszeń incydentów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym oraz u operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Monitoruje i przeciwdziała zagrożeniom informatycznym

Podziękowanie dla Przemysława Jaroszewskiego

Jednocześnie Wojciech Pawlak wraz z zastępcą dyrektora NASK, Krzysztofem Silickim, podziękował dotychczasowemu kierownikowi CERT Polska, Przemysławowi Jaroszewskiemu, „za jego wieloletnie zaangażowanie w prace NASK i kierowanie CERT Polska, które przyczyniło się do zbudowania tak ważnych w działalności NASK wysokich kompetencji i w konsekwencji pełnienia znaczącej roli dla cyberbezpieczeństwa kraju”.