Marcin Kubarek został dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki. Pracuje w nim od 2014 r., początkowo jako główny architekt w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), w latach 2018-2019 dyrektor departamentu CEPiK. Następnie jako dyrektor departamentu rozwoju aplikacji odpowiadał za budowę i rozwój flagowych usług publicznych, w szczególności rejestrów państwowych, e-usług, profilu zaufanego i ePUAP. Wcześniej przez 7 lat pracował w pionie IT PZU.

„Przed nami kolejne wyzwania – nie tylko w zakresie nowych projektów – ale też związane z przekształceniem COI w Agencję Informatyzacji” – podkreślił nowy szef ośrodka, zatrudniającego ponad 500 specjalistów. COI powstał w 2010 r.

Sprawniejsza cyfryzacja z nową agencją – według zapowiedzi

Jak ogłoszono we wrześniu br., COI odpowiadający za utrzymanie i rozwój dużych projektów informatycznych w sektorze publicznym (realizuje zadania wyznaczone przez KPRM), przekształci się w Agencję Informatyzacji. Według zapowiedzi usprawni to realizację zadań w obszarze informatyzacji państwa, będzie mniej biurokracji, łatwiejsze powinno być angażowanie fachowców.

„Musimy reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Cyberbezpieczeństwo, sprawne administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu IT wymaga zmiany sposobu organizacji pracy” – przekonuje Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fachowcy IT będą na kontraktach

„Aby pozyskać talenty musimy oprócz dużych i ambitnych projektów oferować warunki podobne do tego, co proponują podmioty komercyjne” – zauważa trafnie minister.

Jak zapowiedziano, specjaliści IT w nowej agencji będą zatrudniani na kontraktach, co ma przyczynić się do optymalizacji kosztów. Obecnie administracja może pozyskiwać pracowników kontraktowych jedynie w formule tzw. body leasingu.

Czym zajmie się Agencja Informatyzacji: od doradztwa do chmury
Podstawowym zadaniem będzie ochrona, rozwój i utrzymanie najważniejszych systemów informatycznych w państwie, takich jak: profil zaufany, aplikacja mObywatel, rejestr PESEL, rejestr dokumentów paszportowych, platforma e-usług, a także systemy ePUAP i CEPiK.
Agencja będzie również, podobnie jak obecnie COI, zapewniała doradztwo dla beneficjentów projektów IT realizowanych ze środków unijnych. Ma także odpowiadać za zarządzanie Rządową Chmurą Obliczeniową oraz Krajowym Centrum Przetwarzania Danych. W ramach tej działalności będzie dostarczać podmiotom sektora publicznego usługi przetwarzania w chmurze oraz przestrzeń serwerową.