Nowy program, który został stworzony na bazie istniejącego programu HPE Partner Ready, koncentruje się na partnerach oferujących sprzedaż w modelu as-a-service. Dodatkowo, aby ułatwić im współpracę, producent wprowadza zmiany w narzędziu HPE Partner Ready Portal oraz na platformie Partner Connect.

Program HPE Partner Ready Vantage jest odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe, w wyniku których zamiast tradycyjnego podejścia klienci domagają się obecnie bardziej elastycznego, pozwalającego jak najefektywniej wykorzystać potencjał IT. Odpowiedzią mają być rozwiązania w formie usługi, w ramach których klienci płacą tylko za to, co wykorzystują. Nowy program, niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowany jest partner w swojej transformacji w stronę modelu as-a-service, ma umożliwiać mu poszerzanie lub doskonalenie kompetencji w tym obszarze.

HPE Partner Ready Vantage jest podzielony na trzy ścieżki: The Build Track, The Sell Track i The Service Track. Każda z tych ścieżek posiada własne COE (Center of Expertise) oferujące dostosowane do potrzeb szkolenia, inicjatywy rynkowe i narzędzia sprzedażowe.

Nowy, zunifikowany program partnerski i odświeżony portal obejmują portfolio HPE i Aruba. Udoskonalona obecnie cyfrowa platforma Partner Connect ułatwia nawiązywanie kontaktów nie tylko z klientami, ale również z innymi partnerami.