11 marca 2001 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Computer Communication Systems dokonano zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa zarządu CCS powierzono Krzysztofowi Gajórowi, który od 1995 roku był prezesem zarządu NRC. Dotychczasowy prezesa zarządu CCS – Mirosław Kurian, został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. klientów strategicznych. Stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych pełni od 1 stycznia 2001 roku Arkadiusz Śnieżko.
Ze składu zarządu CCS odwołano: Marka Stefańskiego – wiceprezesa ds. marketingu i sprzedaży oraz Andrzeja Kozłowicza wiceprezesa ds. finansowych. Zmiany związane są z procesem restrukturyzacji spółki, który rozpoczął się w 2000 roku, po objęciu przez MCI większościowego pakietu akcji firmy.