Po zakończonej trzyletniej kadencji, ze stanowiska prezesa Systemu 3000 ustąpił Paweł Jarosz, który był odpowiedzialny za proces restrukturyzacji firmy. Jego następcą został Piotr Cisowski, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor handlowy. Na nowego wiceprezesa powołano Piotra Pątko, dotychczasowego członka zarządu i dyrektora finansowego.
Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy System 3000 zmniejszono także skład Rady Nadzorczej. Obecnie stanowią ją:
Jarosław Żurek – przewodniczący (Techmex),
Henryk Gaertner – sekretarz (Wei, Gotshal & Manges)
Dariusz Korecki – członek (Techmex).