W związku z zawarciem umowy sprzedaży ABC Daty rezygnację złożyli członkowie zarządu spółki: prezes Ilona Weiss, oraz wiceprezesi Andrzej Kuźniak i Grzegorz Litwinowicz. Odchodzą z zarządu 1 lipca o godz. 23.59.

Prezesem ABC Data SA zgodnie z decyzją rady nadzorczej został Andrzej Lis. Ma 25-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca, konsultant i menedżer.

Od 2004 r. współpracował z MCI Management, m.in. jako dyrektor inwestycyjny i partner. Współzarządzał subfunduszami MCI i projektami inwestycyjnymi.

Był w zarządzie takich spółek jak Innovation Technology Group,, Plazmatronika, Czechowicz Ventures.

Zasiadał w radach nadzorczych m.in. JTT Computer, S4E i MCI Capital TFI.

Od 2009 r. Andrzej Lis jest partnerem zarządzającym IBD Conor (restrukturyzacje i corporate finance) oraz grupy CMM (kadry i księgowość, finanse i kontroling, kancelaria prawna). Andrzej Lis sprawował również funkcję prokurenta w CMM, Accounting&Tax Managers, CMM – Kancelaria Prawna E. Koziarzewski i Wspólnicy. Był również ekspertem międzyresortowego zespołu ds. wysokich technologii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradzał Dolnośląskiej Loży BCC.

Andrzej Lis jest absolwentem AWF we Wrocławiu.