Oracle, wraz z nowym produktem Oracle9i, wprowadził nowy cennik na licencje swoich produktów. Poprzednio obowiązujący cennik licencji (do czerwca 2001) opierał się na pojęciu tzw. jednostki mocy, zależnej od szybkości procesora zainstalowanego w serwerze obsługującym aplikacje klienta. Aby obliczyć koszt licencji, należało pomnożyć liczbę procesorów przez liczbę megahertzów i tak uzyskany wynik przez cenę jednostki mocy. Jednak wraz z ciągłym powiększaniem się szybkości i mocy obliczeniowej serwerów (w ciągu ostatnich 18 miesięcy wzrosła ona przeciętne o 125 proc.) ten model cenowy stał się nieadekwatny do prawdziwego kosztu oprogramowania na nich pracującego. Jego wartość wzrosła ponad dwukrotnie w przeciągu ostatniego roku. Klienci wymusili na Oracle’u prostszy sposób wyceny licencji.
Nowy model cenowy uzależnia koszt licencji produktów Oracle’a jedynie od liczby procesorów serwera, niezależnie od ich szybkości. Podział na licencje wieczne, dwu- i czteroletnie pozostaje niezmieniony. Podobnie pozostaje możliwość wyceniania licencji w oparciu na liczbie tzw. użytkowników nazwanych. Decyzja, który model cenowy przyjąć dla swojej instalacji Oracle, należy do klienta. Należy wziąć pod uwagę, że w modelu użytkownika nazwanego każde rozszerzenie działalności powoduje konieczność dokupywania licencji; w modelu procesorowym można mieć dowolną liczbę użytkowników swojego systemu i wzrost liczby stanowisk pracy przy niezmienionej konfiguracji sprzętowej nie powoduje dodatkowych kosztów licencyjnych. Nie zmienia się cena wsparcia technicznego Oracle’a – dla pełnego pakietu usług wynosi ona 22 proc. kosztu licencji oprogramowania.
Cena przeciętnej konfiguracji spadnie – dla procesora RISC 650 MHz koszt licencji bazy danych będzie teraz mniejszy o ponad 50 proc.
Przykładowe nowe ceny w modelu procesorowym:
– Oracle9i wersja Standard – 15 tys. dol. za procesor,
– Oracle9i wersja Enterprise – 40 tys. dol. za procesor.