Roy Huppert objął stanowisko dyrektora Corporate Finance w funduszu MCI Management. Jego zadaniem jest zbudowanie zespołu, który będzie zajmował się sprzedażą posiadanych inwestycji innym inwestorom oraz pozyskiwaniem kapitału na nowe inwestycje. Odpowiadać też będzie za sprzedaż akcji spółek portfelowych inwestorom strategicznym, a także za prace nad pozyskaniem środków dla już istniejących oraz nowych przedsięwzięć realizowanych przez fundusz.
Roy Huppert przeszedł do MCI Management z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (OBWE) w Warszawie, gdzie ostatnio pełnił funkcję Principal Banker. Pracując w EBORze przeprowadzał transakcje dłużne długu zamiennego, przygotowywał inwestycje kapitałowe, wspierał działalność EBOR w sektorze TMT oraz nadzorował fundusze private equity.
Roy Huppert jest absolwentem dwóch wydziałów: stosunków międzynarodowych oraz historii na Kent State University w Stanach Zjednoczonych, ukończył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo UE i Prawo Brytyjskie), a w 1997 roku uzyskał tytuł MBA na University of Calgary/Quebec.