Nowa dyrektor odpowiada za nadzór nad działalnością biznesową Genesys w Polsce, w tym pozyskiwanie nowych klientów i rozwój firmy na lokalnym rynku. Genesys oferuje oprogramowanie do centrów obsługi klienta.

Przed przejściem do Genesysa Małgorzata Gawrysiak przez ponad 7 lat była związana z Dimension Data. Ostatnio zajmowała stanowisko Business Development Director Utilities & Industry. Wcześniej pracowała w spółce Spin jako Sales & Marketing Director oraz w SAS Institute na stanowisku Marketing Manager.

Małgorzata Gawrysiak jest absolwentką City & Guilds Institute of London na kierunku Information Technology. Ukończyła również studia z zakresu marketingu międzynarodowego w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.