Od 1 stycznia 2023 r. Adam Marczyński obejmie stanowisko zastępcy dyrektora NASK – dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji. Zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Silickiego, który pozostanie w NASK jako doradca dyrektora ds. strategicznego rozwoju cyberbezpieczeństwa.

Adam Marczyński od 2001 r. zajmuje się bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem, zwłaszcza w chmurze.

Przez wiele lat pełnił szereg funkcji kierowniczych związanych w cyberbezpieczeństwem w dużych podmiotach. W ostatnich latach m.in. jako członek zarządu (CTO) w Chmurze dla Zdrowia, dyrektor bezpieczeństwa (CISO) w Chmurze Krajowej, w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor, CSS.

Przez 8 lat w HP zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem, m.in. Country Security Officer, CEE Security Officer, Security Architect w regionie CEE.

Adam Marczyński posiada szereg certyfikatów bezpieczeństwa zarówno producentów (IBM, Microsoft, HP), jak i niezależnych organizacji (CISA, CISM, CISSP, CRISC, C|EH, Security+, Server+). Jest audytorem norm ISO 27001 i BS 25999.

Oprócz pracy w biznesie, przez wiele lat współpracował z SGH w Warszawie jako wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji.

Nowy dyrektor został wyłoniony w otwartym konkursie. Komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor Krzysztof Silicki (przewodniczący, NASK PIB), dyrektor Łukasz Wojewoda (KPRM), dyrektor Wojciech Pawlak (NASK PIB) spośród kilkunastu kandydatów zgłoszonych przez zewnętrznego doradcę personalnego wytypowała czterech kandydatów. Ostateczną decyzję o wyborze Adama Marczyńskiego podjął minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

To kolejna zmiana w kierownictwie NASK. Od 1 grudnia br. Dominik Kopera objął stanowisko zastępcy dyrektora NASK PIB ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).