Jednym z nich jest dodatek Secure Score, który zapewnia podstawowy poziom ochrony użytkownikom pakietu Office 365, a także pomaga firmom lepiej kontrolować realizację własnej strategii bezpieczeństwa (stanowi alternatywę dla podstawowego rozwiązania Microsoft Security Defaults). Wśród funkcji nowego dodatku znalazł się konfigurowalny dostęp warunkowy do uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Oprócz utrzymanej obsługi starszych metod uwierzytelniania, można teraz wykluczyć użytkowników, a także zastosować inne metody bezpiecznego dostępu. Zapewniono też tworzenie profili dostępu awaryjnego, zwanych również „kontami typu break-glass” oraz egzekwowanie innych wymagań dotyczących uwierzytelniania.

Cloud Solution Factory firmy Tech Data obecnie obejmuje ponad 25 prekonfigurowanych rozwiązań Click-to-Run, ułatwiających partnerom i ich klientom sprostanie różnorodnym wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją.