Służby zatrzymały 10 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT i praniem brudnych pieniędzy. To dalszy ciąg sprawy fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi w latach 2010-2017.

Siedmiu zatrzymanych to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział według służb w przestępczym procederze.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania nienależnych zwrotów VAT-u, popełniania oszustw poprzez narażenie podatku na uszczuplenie i wystawiania nierzetelnych faktur VAT, poświadczających nieprawdę co do transakcji handlowych.

W całej sprawie przez minione lata uszczuplenia podatkowe lub narażenia na uszczuplenie opiewają na łączną kwotę około 1 mld zł – utrzymuje prokuratura.

Pranie brudnych pieniędzy

Trzech zatrzymanych pełniło rolę kierowniczą w zorganizowanej grupie przestępczej – twierdzą służby.

Jak podaje prokuratura, rola ta polegała na nabyciu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i budynków pozostałych w wyniku procesu likwidacji Huty „Jedność” w Siemianowicach Śląskich za korzyści majątkowe uzyskane w wyniku popełniania przestępstw „karuzelowych”.

Osobom tym zostały przedstawione zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie co najmniej 3 mln zł.

Zarządzający Zatoką Sztuki wśród podejrzanych

Jeden z zatrzymanych jest powiązany z klubem Zatoka Sztuki w Sopocie, o którym było ostatnio głośno w innej sprawie. Jest to zarządzający lokalem Łukasz M., zajmujący się również rejestracją licznych spółek w Republice Cypru.

Prokuratura utrzymuje, że Łukasz M. odgrywał wiodącą rolę w procederze legalizowania przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 3 mln zł.

Mechanizm wyłudzania VAT – pozorowane transakcje

Działanie sprawców polegało na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi na terenie kraju. Podmioty gospodarcze, stworzone w celu udziału w przestępczym procederze, uczestniczyły w obrocie panelami z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami.

Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych dokonywano pozorowanych transakcji sprzedaży lub nabycia paneli. Następnie, posługując się nierzetelnymi dokumentami mającymi potwierdzać obrót handlowy, sprawcy ubiegali się o zwrot nienależnego podatku VAT – informuje prokuratura.

40 mln zł zabezpieczonego majątku

Zabezpieczono majątki podejrzanych – prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o wartości 40 mln zł, luksusowe zegarki o wartości 150 tys. zł i gotówka w łącznej kwocie 200 tys. zł.

Pół miliona kaucji zamiast aresztu
Wobec dwóch podejrzanych, tj. Łukasza M. i Tomasza F. prokurator wystąpił do tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował jednak wobec Łukasza M. poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł, a wobec Tomasza F. – 300 tys. zł, oraz dozór policji wobec obydwu podejrzanych. Prokurator złoży zażalenie na tę decyzję sądu.

261 podejrzanych

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lutym 2017 r. Dotychczas, zarzuty przedstawiono 261 osobom – informuje prokuratura. Materiał dowodowy zawiera się w 230 tomach akt głównych oraz ponad 600 tomach załączników.

W toku śledztwa ustanowiono zabezpieczenia majątkowe na mieniu w łącznej kwocie ponad 100 mln zł (nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, gotówka, wartościowe ruchomości, w tym luksusowe zegarki podejrzanych).

Firma handlująca panelami pod przymusowym zarządem
W ramach zabezpieczenia majątkowego został ustanowiony przymusowy zarząd przedsiębiorstwa zajmującego się handlem panelami fotowoltaicznymi i stalą.