Nastąpiła kolejna zmiana kierownictwa w jednostce, której organem nadrzędnym jest minister cyfryzacji. Szef resortu Krzysztof Gawkowski powołał nowe władze Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest to placówka naukowo – badawcza, która specjalizuje się w telekomunikacji. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, kształtowania polityki oraz prawa telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, normalizacji, standaryzacji systemów i urządzeń telekomunikacyjnych.

Szefem Instytutu Łączności został Dariusz Dąbek, zastępcą dyrektora. ds. rozwoju Adam Skwara, a zastępcą dyrektora ds. naukowych – Paweł Pławiak.

Dariusz Dąbek jest związany z Instytutem Łączności od dekady. W latach 2014-2019 był członkiem jego rady naukowej, a w 2019 r. został kierownikiem działu prawnego. W latach 2014-2019 pracował w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku zastępcy dyrektora w departamencie telekomunikacji.

Nowy dyrektor instytutu posiada rozległą wiedzę w zakresie prawa telekomunikacyjnego, w tym polskich i europejskich regulacji, w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO i powiązanych, dotyczących rynku medialnego.

Adam Skwara ma na swoim koncie takie osiągnięcia, jak np. w zainicjowanie i wdrożenie systemu SENT GEO do walki z przestępczością zorganizowaną i przemytem towarów akcyzowych. System przynosi znaczne przychody dla budżetu państwa. Wdrażał także platformę analityczną w architekturze Big Data do analizy strumieniowej.

Paweł Pławiak dotychczas, od grudnia 2023 r., był p.o. dyrektora Instytutu Łączności, a od listopada 2021 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych instytutu. Jest profesorem na Politechnice Krakowskiej i w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. Zajmował i zajmuje kierownicze stanowiska na politechnice, takie jak zastępca kierownika katedry informatyki ds. badawczych, kierownik katedry teleinformatyki i dziekan wydziału informatyki i telekomunikacji. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji i ponad 200 recenzji artykułów naukowych.

Poprzednio minister Gawkowski powołał nowego szefa Centralnego Ośrodka Informatyki
i nowego dyrektora NASK. Wprowadził także zmiany w Radzie ds. Cyfryzacji.