Connect Distribution wprowadził do sprzedaży nowe sterowniki Merant ODBC 3.7. Zostały one dostosowane do specyfikacji Microsoft ODBC 3.52, usprawniono obsługę danych ze znakami w standardzie Unicode. Umożliwiono też wykorzystanie sterowników ODBC w aplikacjach B2B, m.in. przez wsparcie dla języka XML.