Kodeks Usług Cyfrowych (DSA) może zwiększyć koszty MŚP, zahamować ich wzrost i powodować trudne do rozwiązania dla małych firm problemy techniczne – ostrzegają organizacje z branży cyfrowej 8 krajów regionu , w tym z Polski.

DSA ma ujednolicić unijny rynek cyfrowy. Finalny kształt kodeksu będzie miał znaczący wpływ na funkcjonowanie branży cyfrowej w UE.

Wśród kwestii zawartych w kodeksie jest odpowiedzialność prawna pośredników treści internetowych w zakresie transparentności. Według koalicji powinna dotyczyć przede wszystkim treści nielegalnych, a nie szczegółów wyświetlania reklam czy przetwarzania danych. Nie ma też jasnych definicji „treści”, „usługi”, czy „produktu” – podkreślono we wspólnym stanowisku.

MŚP już nie będą liderami?

Organizacjom nie do końca podobają się również zapisy, które mają na celu zapewnienie uczciwego, równego pola dla konkurencji na jednolitym rynku cyfrowym.

„Należy zachować szczególną uwagę określając kryteria wyznaczania „strażników” (geekeepers). Regulacje nie mogą również powstrzymywać MŚP przed osiągnięciem pozycji liderów rynku” – stwierdzono w stanowisku.

Wątpliwości budzi zapobieganie preferencyjnemu traktowaniu własnych usług i produktów ;rzez firmy oraz praktykom, które mają odwieść od alternatywnych usług i produktów. Organizacje zwracają uwagę, że może to prowadzić do ograniczenia synergii pomiędzy rozwijającymi się usługami i hamować wprowadzanie nowych usług przez jedno przedsiębiorstwo.

Czarna lista

CEE Digital Coalition niepokoi też propozycja KE czarnej listy praktyk, jak zakaz wyłączności na użycie danych. Zdaniem koalicji takie rozwiązanie trudno będzie zastosować. Ponadto wymaganie takie jak łączenie przechowania danych lokalnie i zamiejscowo będzie generować dodatkowe koszty dla dostawców usług. Może też okazać się wyzwaniem od strony technicznej.

Urzędnicy za bardzo chcą pilnować firm

Z kolei wzmożony nadzór regulacyjny, w tym formy szczegółowych audytów usług, jest postrzegany przez apelujące organizacje jako zagrożenie dla wzrostu innowacyjnych rozwiązań.

„Rekomendujemy zachowanie uwagi i wstrzemięźliwości w czasie prac nad zakazami” – oceniają organizacje kwestie czarnej listy.

Twierdzą, że nowe zasady odpowiedzialności prawnej pośredników treści mogą ograniczyć możliwości małych i średnich przedsiębiorstw, a w efekcie uniemożliwić ich wzrost.