Jak informuje MAC, zgodnie z nowym prawem pierwsza umowa z operatorem może być zawarta najwyżej na 2 lata. Dopuszczono podpisanie umowy na krócej niż rok, co zdaniem ustawodawcy powinno zwiększyć konkurencję na rynku. Ponadto umowy mają być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe, tzn. klient musi być świadomy, co dostawca mu gwarantuje i jakie są ograniczenia.

Jeżeli prędkość Internetu jest niższa niż operator zadeklarował w umowie, powinien liczyć się z kontrolą UKE. W razie rozbieżności między umową a realną prędkością transferu danych prezes UKE może nałożyć sankcje na ISP – poinformowała PAP wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska. Jej zdaniem UKE będzie mógł także określić standardy jakości dla konkretnego dostawcy.

Zgodnie z wymogami unijnymi użytkownik komputera musi wyrazić zgodę na instalację cookies (ciasteczek), ale w tym wypadku za akceptację (lub jej brak) uznaje się odpowiednie ustawienia przeglądarki (ten przepis wejdzie w życie 22 marca 2013 r.).

Począwszy od 22 czerwca 2013 r. operator musi powiadamiać klientów używających mobilnego Internetu o wykorzystaniu limitu transferu danych. Kolejna nowość – okres przechowywania danych o połaczeniach przez firmy internetowe i telekomunikacyjne skrócono z 24 do 12 miesięcy. Nowa ustawa wprowadzi także udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych.