Computer Associates zmienił logo firmowe. Nowe logo oraz wszystkie jego używane modyfikacje można obejrzeć na stronie ca.com/newbrand.