W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów utworzono Centrum GovTech. Celem jest lepsza koordynacja cyfryzacji sektora publicznego. Ośrodek będzie odpowiadać za szybką i sprawną realizację projektów, wykraczających poza obszar działania pojedynczych resortów.

Ma realizować swoje zadania w dialogu z partnerami biznesowymi, społecznymi i akademickimi, jak również z instytucjami sektora publicznego, w tym z pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Nie tylko technologia

Ośrodek zajmie się harmonizacją całości procesu wytwarzania narzędzi cyfrowych przez administrację, skupiając się nie tylko na technologii, ale biorąc pod uwagę kwestie popularyzacji rozwiązań wśród obywateli.

Dlatego działania centrum oprócz kwestii wytwarzania oprogramowania obejmą także analizę biznesową, doradztwo i rozwój kompetencji cyfrowych wśród obywateli. Ma wykorzystywać w zarządzaniu service design, czy tzw. metodyki zwinne.

Nowa formuła zamówień publicznych

Zapowiedziano m.in. popularyzację nowej formy zamówień publicznych, którą cechuje duża wyższa konkurencyjność (średnio przyciągają 22 razy więcej firm) niż tradycyjne przetargi.

Centrum przejęło odpowiedzialność za kluczowe projekty cyfryzacyjne w Polsce – od tych już funkcjonujących, takich jak Profil Zaufany czy usługi na gov.pl, po te powstające jak Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, czy Rządową i Publiczną Chmurę Obliczeniową. Będzie też koordynować wdrażanie rządowej Polityki Sztucznej Inteligencji.

Na świecie już tak działają
Jak zapewniono, działanie centrum wzoruje się na najlepszych globalnych praktykach, gdzie najbardziej zaawansowane cyfrowo kraje tworzą instytucje o międzyresortowym zasięgu, odpowiadające bezpośrednio przed premierem. Przykładem są Government Digital Service w Wielkiej Brytanii, US Digital Service w USA czy GovTech Singapore.

Dwa lata programu GovTech

Centrum zostało utworzone w marcu br. Obecnie osiągnęło pełną zdolność do działania. Organizacyjnie jest częścią Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i będzie zarządzane przez podległego premierowi pełnomocnika ds. GovTech – Justynę Orłowską, która w marcu br. powołana została na to stanowisko z misją utworzenia Centrum.

„Jako GovTech Polska jesteśmy komórką doradczą dla całego sektora publicznego. Jako Centrum możemy tę misję realizować jeszcze skuteczniej, zajmując się zarówno tą stroną cyfryzacji, jak i satysfakcją użytkowników końcowych, czyli wszystkich obywatel” – twierdzi Justyna Orłowska.

Na czele GovTech

Justyna Orłowska od początku kierowała uruchomionym w 2018 r. programem GovTech Polska, którego ewolucją jest utworzenie nowego centrum. Wcześniej była doradcą premiera.
Doświadczenie zdobywała m.in. w EY, gdzie jako analityk specjalizowała się w modelowaniu biznesowym, oraz w firmach finansowych, jak Enterprise Investors, Ipopema Securities, Capital One.

Czas zmian
Utworzenie centrum oznacza kolejną zmianę w administracji centralnej w obszarze cyfryzacji. W związku z rekonstrukcją rządu w październiku br. kompetencje w tym obszarze poszerzono w KPRM, do którego przeszedł wraz z częścią zespołu dotychczasowy minister cyfryzacji, Marek Zagórski, jako sekretarz stanu pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Rolę ministra cyfryzacji przejął natomiast osobiście premier Mateusz Morawiecki.