Według danych Cisco w dużej globalnie działającej korporacji pracownicy wykorzystują średnio 1220 różnych usług chmury publicznej. Ta liczba jest przeciętnie o 25 razy większa od szacunków firmowego działu IT. Użycie zewnętrznych i niekontrolowanych przez informatyków przedsiębiorstwa aplikacji (tzw. Shadow IT) rośnie. Poszczególni pracownicy i całe działy biznesowe korzystają z łatwo dostępnych w chmurze usług, które mają ułatwiać im pracę. Z jednej strony zwiększają one ich mobilność i są dostępne natychmiast, nie wymagając skomplikowanych procedur wdrażania, z drugiej – zagrażają bezpieczeństwu informacji, mogą uniemożliwiać zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi czy nawet grozić firmie utratą ciągłości biznesowej.

Nowa usługa w ofercie Cisco – Cloud Consumption as a Service – ma umożliwiać partnerom i klientom końcowym wykrywanie i monitorowanie użycia chmury publicznej w całym przedsiębiorstwie, ograniczając niekontrolowane przez dział IT jej użycie. Cloud Consumption as a Service obejmuje elementy analityczne i testowe, dające lepszy wgląd w Shadow IT i przez to ograniczające ryzyko z nim związane. Usługa ma być dostępna poprzez kanał partnerski i ma miesięcznie kosztować klienta 1-2 USD na monitorowanego pracownika. Możliwy ma być też bezpłatny  miesięczny okres próbny. 

Narzędzia do kontrolowania Shadow IT oferują też inni dostawcy. Na przykład IBM we wrześniu 2015 r. zaproponował usługę Cloud Security Enforcer, która daje przedsiębiorstwom lepszy wgląd w zewnętrzne aplikacje wykorzystywane przez pracowników i zwiększa bezpieczeństwo ich użycia.