Światowy rynek usług kolokacji będzie rósł w ciągu 5 lat średnio o 8,4 proc. co roku, osiągając wartość 38,8 mld dol. w 2023 r. wobec 25,9 mld dol. w 2018 r. – przewiduje IHS Markit. 

Przychody z połączeń międzysystemowych powinny zwiększać się w większej skali niż średnia dla rynku – o 12 proc. rocznie, a z obiektów fizycznych – o 8 proc.

Wpływy z interconnect nadal rosną ze względu na atrakcyjne marże dla dostawców kolokacji. Wzrost związany z większym zapotrzebowaniem CSP, przedsiębiorstw i firmy telekomunikacyjnych na wzajemną komunikację oraz z globalnymi dostawcami.

Według badania przeprowadzonego w USA w 2018 r. przedsiębiorcy chcieliby zwiększyć liczbę dostawców usług SaaS o 42 proc. do 2020 r., a IaaS, PaaS i CaaS (cloud as a service) – o 30 proc. 

„Wymagania przedsiębiorstw, aby uzyskać niską latencję i dużą przepustowość przy połączeniach z wieloma CSP w środowisku wielochmurowym, to nowa szansa dla dostawców usług kolokacji” – twierdzi analityk.